» Strona główna
    » Ksawerów
   
» Gmina
   
» Informacje statystyczne
   
» Historia
    » Zabytki
   
» Plan
   
» Edukacja
   
» Parafia
   
» Komunikacja
    » Strefa Ekonomiczna
   
» Ośrodek rekreacyjny
   
» Sport
   
» Galeria
   
» Reklama
   
» Linki
   
» Kontakt
 
 
  Miejsce na Twoją Reklamę!
  Informacja pod numerem:
  (0 42) 215 42 17
 
  opony@opony.net
 
 
Edukacja
 
- Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
 
Przedszkole jest niepubliczną placówką oświatowo - wychowawczą działającą od 1999 roku na terenie Ksawerowa.
Przedszkole wypełnia swoje cele i zadania zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w duchu wartości i zasad chrześcijańskich.

Jesteśmy przedszkolem:

- promującym chrześcijański system wartości
- zapewniającym pełna opiekę i bezpieczeństwo dzieciom
- dbającym o wszechstronny, integralny rozwój wychowanków
- wspomagającym rodzinę w jej zadaniach wychowawczych
- kultywującym zwyczaje religijne i ludowe
- kształtującym w dzieciach poczucie przynależności narodowej i postawę patriotyzmu
- zapewniającym dobre przygotowanie do szkoły i przyszłego życia

Do przedszkola są przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych są zwalniane częsciowo z opłat.

Zapisy na nowy rok przedszkolny i wszelkie informacje można uzyskać w przedszkolu lub telefonicznie:

95-054 Ksawerów
ul. Gwiezdna 16
tel. (0-42) 213-83-61
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Szkoła Podstawowa w Ksawerowie
 
95-054 Ksawerów
ul. Zachodnia 33
tel. (0-42) 215-82-22
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej
 
Adres pocztowy
95-054 Ksawerów
Wola Zaradzyńska ul. mjr. Hubala 55
 
Telefon
042 213 73 46

Faks
042 213 73 46

Poczta elektroniczna
Informacje ogólne: wola61@wp.pl
Webmaster: marzanna8@wp.pl 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gimnazjum w Ksawerowie
 
- języki obce: angielski, niemiecki.
- zajęcia pozalekcyjne (głównie sportowe):
  piłka ręczna, nożna, koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, zajęcia na siłowni, komputerowe, kółko teatralne i zajęcia wyrównawcze.
- do dyspozycji uczniów jest świetnie wyposażona hala sportowa.
- więcej godzin wychowania fizycznego, w tym pływalnia raz w tygodniu.
- jest pielęgniarka szkolna.
- brak stołówki ale jest sklepik.
- 10 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu.
- uczniowie korzystają z dwóch bibliotek: szkolnej i gminnej.

Planowany nabór - cztery klasy pierwsze, po 20-25 osób.

95-054 Ksawerów
ul. Zachodnia 33
tel. (0-42) 215-82-22
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
- Gminne Przedszkole w Widzewie

95-054 Ksawerów
ul. Rzepakowa 12,
tel. (42) 215-83-54
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Prywatne Liceum w Ksawerowie
 
- języki obce: angielski, niemiecki.
- jest sala gimnastyczna i siłownia
- zajęcia na pływalni
- brak biblioteki
- jest pielęgniarka szkolna
- zajęcia pozalekcyjne: koło jęz. łacińskiego i kultury antycznej, jęz. niemieckiego, biologiczne, historyczne, informatyczne, zespół cheerleaderek, zespół taneczno-muzyczny, koło strzeleckie, koło miłośników zwierząt i klub europejski
- brak obiadów i stołówki, możliwość kupienia czegoś "na gorąco" w barze
- 10 stanowisk komputerowych, stały dostęp do Internetu
- planowany nabór - jedna klasa pierwsza do 20 osób.

Czesne - 200 zł przez 12 miesięcy, najlepsi uczniowie szkół podstawowych wytypowani przez rady pedagogiczne naukę mają bezpłatną.

95-054 Ksawerów
ul. Kościuszki 7
tel. (0-42) 215-83-26
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Prywatne Gimnazjum w Ksawerowie
 
- języki obce: angielski, niemiecki.
- jest sala gimnastyczna i siłownia
- zajęcia na pływalni
- brak biblioteki
- jest pielęgniarka szkolna
- zajęcia pozalekcyjne: koło jęz. łacińskiego i kultury antycznej, jęz. niemieckiego, biologiczne, historyczne, informatyczne, zespół cheerleaderek, zespół taneczno-muzyczny, koło strzeleckie, koło miłośników zwierząt i klub europejski
- brak obiadów i stołówki, możliwość kupienia czegoś "na gorąco" w barze
- 10 stanowisk komputerowych, stały dostęp do Internetu
- planowany nabór - jedna klasa pierwsza do 20 osób.

Czesne - 200 zł przez 12 miesięcy, najlepsi uczniowie szkół podstawowych wytypowani przez rady pedagogiczne naukę mają bezpłatną.

95-054 Ksawerów
ul. Kościuszki 7
tel. (0-42) 215-83-26
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie
 
 
95-054 Ksawerów
Widzew, ul. Szkolna 12
tel. (0-42) 215-80-33
e-mail: zsrcku_widzew@op.pl
www.zsr-widzew.prv.pl

Początki naszej szkoły datują się od roku 1946r

Szkoła posiada bogatą historię i tradycję. Absolwenci naszej szkoły to wykwalifikowana kadra ogrodnicza, rolnicza i techniczna.

Od roku szkolnego 2004/2005 dla absolwentów gimnazjum proponujemy naukę w trzech typach szkół:

::: 4 letnie technika

- Technikum Ekonomiczne (zawód - technik ekonomista, specjalność - ubezpieczenia i podatki)
- Technikum Ogrodnicze (zawód - technik ogrodnik, specjalność - zielarstwo i kształtowanie terenów zieleni)
- Technikum Mechanizacji Rolnictwa (zawód - technik mechanizacji rolnictwa, specjalność - eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych)
- Technikum Agrobiznesu (zawód - technik agrobiznesu)
- Technikum Technologii Żywności (zawód - technik technologii żywności, specjalność - przetwórstwo owoców i warzyw)
- Technikum Architektury Krajobrazu (zawód - technik architektury i krajobrazu)
- Technikum Ochrony Środowiska (zawód - technik ochrony środowiska)

::: 3 letnie licea profilowane

- kształtowanie środowiska - architektura krajobrazu
- rolniczo - spożywcze
- ekonomiczno - administracyjne
- usługowo - gospodarcze

::: Zasadnicze szkoły

- Zasadnicza Szkoła Samochodowa (3 lata) (zawód - mechanik pojazdów samochodowych)
- Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa (3 lata) (zawód - mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych)
- Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza (2 lata) (zawód - ogrodnik)


Dla absolwentów szkół zawodowych proponujemy:
- Technikum Mechanizacji Rolnictwa (3 lata)
- Technikum Ogrodnicze (3 lata)

W systemie zaocznym i wieczorowym proponujemy dla:
- absolwentów gimnazjum i szkoły zasadniczej
- Technikum Ogrodnicze
- Technikum Ekonomiczne
- Technikum Agrobiznesu
- Liceum Ogólnokształcące

Absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego:
- Technikum Architektury Krajobrazu

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ:

- uprawiania sportu
- udziału w kołach zainteresowań i kursach tematycznych
- korzystania z obiektów sportowych (w tym sauna i siłownia)
- organizacji zabaw, wycieczek szkolnych i zielonych szkół
- korzystania z internatu i stołówki
- bezpłatne prawo jazdy na samochód i ciągnik rolniczy
- wybór nauczanych języków
- praktyki zagraniczne w Holandii i w Niemczech po ukończeniu szkoły - roczny staż w Holandii
 
Copyright 2009
PPHU Wiktor Zajkiewicz
 
Strona firmowa
www.OPONY.net
                                                          Ciekawostki Gminy Ksawerów
 
Powierzchnia gminy wynosi niecałe
14 km2. Mieszka tutaj około 7 tys. mieszkańców.
W skład gminy Ksawerów wchodzą trzy miejscowości: Ksawerów, Nowa Gadka i
Wola Zaradzyńska
Gmina położona jest w południowej części województwa łódzkiego.
Przebiega tutaj droga krajowa numer 14