» Strona główna
    » Ksawerów
   
» Gmina
   
» Informacje statystyczne
   
» Historia
    » Zabytki
   
» Plan
   
» Edukacja
   
» Parafia
   
» Komunikacja
    » Strefa Ekonomiczna
   
» Ośrodek rekreacyjny
   
» Sport
   
» Galeria
   
» Reklama
   
» Linki
   
» Kontakt
 
 
  Miejsce na Twoją Reklamę!
  Informacja pod numerem:
  (0 42) 215 42 17
 
  opony@opony.net
 
 
Gmina
 
Ksawerów
powiat pabianicki

Adres: Ul. Kościuszki 3h
95-054 Ksawerów
Tel: (0-42) 213-80-50 Fax: (0-42) 213-80-02

Wójt Gminy - inż. Adam Topolski
Zastępca Wójta - Ireneus Krześnicki
Skarbnik - Ewa Łuczyńska
 
Oficjalna strona: www.ksawerow.bip.cc
 
 
Urząd Gminy (Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw)
 
Skarbnik
Ewa Łuczyńska
tel. (0-42) 213-80-50
 
Referat Gospodarki Komunalnej » Dodatki mieszkaniowe, sprawy lokalowe, utrzymanie czystości i porządku - inż. Jolanta Ulańska
Utrzymanie czystości i porządku - Ewa Krawczyk
pok. nr 307. tel: (042) 213-80-50 wew. 35
 
Referat Gospodarki Komunalnej » Drogi i oświetlenie ulic
mgr inż. Małgorzata Krajewska pok. nr 220. tel: (042) 215-84-93

Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik
Tomasz Kaczmarek
tel. (042) 215-13-49
 
Referat Spraw Organizacyjnych
Kierownik
Marzena Idczak
tel. (0-42) 213-80-50
 
Referat do Spraw Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych
Justyna Górka
Agnieszka Szymańska-Ćwiok
tel. (0-42) 213-80-50
 
Stanowisko ds Infrastruktury Technicznej, Stanowisko ds BHP
Krzysztof Kuś
tel. (0-42) 213-80-50
 
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
Kierownik
Monika Sroczyńska
tel. (0-42) 213-80-50
 
Referat Ewidencji
Kierownik
Zofia Bartnik
tel. (0-42) 213-80-18
 
Referat Budżetowy
Kierownik
Ewa Łuczyńska
tel. (0-42) 213-80-50
 
Referat Dochodów
Kierownik
Anna Rogala
tel. (0-42) 213-80-50
 
Stanowisko ds Kryzysowych, Informacji Niejawnych i Spraw Wojskowych
Aleksandra Bartold
tel. (0-42) 213-80-50
 
Skład Rady Gminy
 
Grala Tadeusz Maria Wróbel - Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kuźnicki - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Maciej Bartos - Radny
Tomasz Osiński - Radny
Szczepan Nowak - Radny, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Dorota Maląg - Radna
Łukasz Wójcik - Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Urszula Świątkowska - Radna
Agnieszka Buczek - Radna
Arkadiusz Jędrzejczyk - Radny
Tadeusz Grala - Radny
Anna Szcześniak-Rydz - Radna
Bogumiła Szczepańska - Radna
Wojciech Salamon - Radny, Przewodniczący Komisji Samorządowo - Społecznej
Michał Bleja - Radny
 
GMINA KSAWERÓW ZOSTAŁA POWOŁANA ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 23 grudnia 1996 r.
(Dz. U. Nr. 155, poz. 761) O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

"W województwie łódzkim tworzy się gminę Ksawerów z siedzibą władz w Ksawerowie. W skład gminy Ksawerów wchodzą obszary gminy Ksawerów (wraz z Kolonią Wolą Zaradzyńską, Teklinem, Widzewem i Żdżarami) oraz wsie Nowa Gadka i Wola Zaradzyńska z gminy Pabianice."   
 
Copyright 2009
PPHU Wiktor Zajkiewicz
 
Strona firmowa
www.OPONY.net
                                                          Ciekawostki Gminy Ksawerów
 
Powierzchnia gminy wynosi niecałe
14 km2. Mieszka tutaj około 7 tys. mieszkańców.
W skład gminy Ksawerów wchodzą trzy miejscowości: Ksawerów, Nowa Gadka i
Wola Zaradzyńska
Gmina położona jest w południowej części województwa łódzkiego.
Przebiega tutaj droga krajowa numer 14