» Strona główna
    » Ksawerów
   
» Gmina
   
» Informacje statystyczne
   
» Historia
    » Zabytki
   
» Plan
   
» Edukacja
   
» Parafia
   
» Komunikacja
    » Strefa Ekonomiczna
   
» Ośrodek rekreacyjny
   
» Sport
   
» Galeria
   
» Reklama
   
» Linki
   
» Kontakt
 
 
  Miejsce na Twoją Reklamę!
  Informacja pod numerem:
  (0 42) 215 42 17
 
  opony@opony.net
 
 
Plan
 
Najmniejsza gmina powiatu "wciśnięta" między Pabianicami, a Łodzią i nie posiadająca charakteru typowo rolniczego. W jej skład wchodzi 6 sołectw. Powstała w wyniku wspólnej uchwały byłej Rady Gminy Pabianice, która zatwierdziła podział gminy i powstanie nowej gminy Ksawerów. Przeważają tu zakłady usługowe i handlowe. W Ksawerowie zlokalizowana jest część Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Giełda Rolno - Spożywcza. W przyszłości ma szansę na prężny rozwój gospodarczy w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S-14 (zachodnia obwodnica Łodzi), która wejdzie w skład łódzkiego węzła autostradowego (od południa zamykać go będzie autostrada A-8 Wrocław - Kielce). Obwodnica przebiegać będzie w przyszłości właśnie obok Giełdy Rolno - Spożywczej w Ksawerowie.

                                       

     Mimo usługowego charakteru gminy jest ona jednak silnym ośrodkiem, w którym rozwija się ogrodnictwo, a Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego na Widzewie oraz Punkt Konsultacyjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zlokalizowany także na Widzewie umożliwia kształcenie się młodzieży na kierunkach związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, a także ochroną środowiska, agronomią czy agrobiznesem.

     Działalność kulturalna na terenie gminy, mimo braku domu kultury, prowadzona jest w oparciu o istniejące na jej terenie placówki oświatowe. Kultywowaniem tradycji regionalnej zajmują się Koła Gospodyń Wiejskich, aktywnie działająca w Ksawerowie, Nowej Gadce i Woli Zaradzyńskiej. Corocznie, wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną z Woli Zaradzyńskiej są współorganizatorem wielu okolicznościowych imprez związanych z tradycją ludową.

     Na terenie gminy działa Gminny Klub Sportowy Ksawerów z sekcją piłki nożnej oraz lekkoatletyki.
     W najbliższym czasie gmina chce rozbudować sieć wodociągów dla doprowadzenia ich do co najmniej 90 % gospodarstw, rozbudować sieć kanalizacji oraz urządzeń oczyszczających ścieki i sieki melioracyjnej do poziomu zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, wybudować kolektor odprowadzający ścieki z terenu gminy.
 
Copyright 2009
PPHU Wiktor Zajkiewicz
 
Strona firmowa
www.OPONY.net
                                                          Ciekawostki Gminy Ksawerów
 
Powierzchnia gminy wynosi niecałe
14 km2. Mieszka tutaj około 7 tys. mieszkańców.
W skład gminy Ksawerów wchodzą trzy miejscowości: Ksawerów, Nowa Gadka i
Wola Zaradzyńska
Gmina położona jest w południowej części województwa łódzkiego.
Przebiega tutaj droga krajowa numer 14